Vyradenie techniky, recyklácia.

Vyradenie výpočtovej, kancelárskej techniky a inej elektroniky, recyklácia:

- protokol o vyradení od odborného technika
- odvoz a likvidácia v súlade s platnými zákonmi
- posudzovanie funkčnosti, prípadne ocenovanie vyradenej techniky
- audit výpočtovej a kancelárskej techniky
- odvoz zabezpečíme našou dopravnou službou.

 

 

servis vyradenie techniky, recyklácia servis vyradenie techniky, recyklácia