Opravovňa televízorov, servis tv.

Autorizovane opravujeme tieto modely televízorov:
Aiwa,  Grundig, , JVC,  Loewe, , Panasonic, Philips, , Samsung, Sharp, Sony,  Toshiba, OVP.

 

servis tv opravovňa televízorov


Odhad ceny opravy:

Cenová ponuka sa vykoná pri prijatí zariadenia do opravy. Ak by sa počas opravy zistilo že cena by mala byť vyššia, ako bola dohodnutá, informujeme o tom zákazníka.

 

Doba trvania opravy:

Diagnostika zariadenia je väčšinou vykonaná do 24 hodín. Doba celkovej opravy sa odvíja od dostupnosti súčiastok.
-Záruka na opravu: Je 3 mesiace a vzťahuje sa iba na opravovanú časť, nie na celé zariadenie. Čiže sa nevzťahuje na prípadné iné závady ktoré neboli predmetom opravy. 


Skladné:

Účtujem v prípade, keď si zákazník nevyzdvihne svoj prístroj zo servisu do 30-tich dní odo dňa oznámenia o ukončení opravy. Skladné je účtované bez ohľadu nato, či bol prístroj opravený alebo nie.


Nevyzdvihnuté prístroje:

Ak si  zákazník nevyzdvihne svoj prístroj do 6 mesiacov po vykonaní opravy, bude toto zariadenie ekologicky zlikvidované. O tomto zámere bude zákazník informovaný.


Oznam:

Žiadame zákazníkov aby k opravovanému zariadeniu priniesli aj diaľkové ovládanie z dôvodu potreby pri oprave.
Opravy u zákazníka nevykonávame, nakoľko je potrebné špeciálne vybavenie nachádzajúce sa jedine na servisnom pracovisku.
Vyhradzujeme si právo odmietnuť opravu bez udania dôvodu.


Cenník služieb:

U všetkých zariadení je cena za jednu hodinu servisného výkonu: 10 €.
Chyba sa neprejavila: 5 € Ostatné výkony sa riadia interným cenníkom výkonov.
Cena za skladné (Účtujem po 30 dňoch nevyzdvihnutia zariadenia): 1 € / deň.

 

Príklady cien: (Odhadované ceny pri príjme  sú orientačné. V cene je zahrnutá práca bez náhradných dielov) 

 

Doprava:

U mimozáručných opráv účtujeme  0,35 Euro za kilometer .
V prípade vzdialenosti nad 50 km  príplatok 10 Euro za každú započatú cestovnú hodinu.
V meste Banská Bystrica je paušálna suma za dovoz alebo odvoz  zariadenia 10 Euro.
V prípade odvozu zariadení na recykláciu sa cena dopravy rieši dohodou.